fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Kivido

Kivido is in ons pand gevestigd en daardoor biedt onze school onderdak aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar herbergt onze school het Kinderdagverblijf Villa Putter. BSO De strandhut biedt op alle schooldagen, van zeven tot half zeven, vertrouwde buitenschoolse opvang voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kivido start gedurende dit schooljaar met een peutergroep (2,5 tot 4 jaar) in de lokalen van de kinderopvang. Twee dagdelen per week kunnen peuters daar terecht voor diverse leeftijdsgerichte activiteiten en worden de kinderen op een ontwikkelingsgerichte maar speelse wijze voorbereid op de basisschool. Samen spelen, in een groep functioneren, sociaal emotionele ontwikkeling, motorische vaardigheden kortom erg leuk en leerzaam. Daarbij horen ook sportactiviteiten voor peuters. Meer informatie kunt u vinden op www.kivido.nl