fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Anti-Pestprotocol

Wij streven naar een veilig schoolklimaat, waarin de kinderen met plezier naar school gaan, er aandacht is voor positieve groepsvorming en pesten wordt voorkomen. Een veilig schoolklimaat is de basis: als kinderen zich veilig voelen kunnen ze zich gaan ontplooien.

Wij besteden daarom structureel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling en positieve groepsvorming. Aan de hand van onze kernwaarden: respect, samen en gelukkig hebben we het afgelopen jaar de drie gouden schoolregels opgesteld:

  1. Iedereen mag rustig spelen en werken, lukt dat niet dan laten we dat elkaar netjes merken
  2. We helpen elkaar en hulp vragen is niet raar
  3. Wees jezelf en pas je aan, dan zal het met elkaar beter gaan

Aan het begin van het schooljaar worden er in iedere groep, a.d.h.v. deze drie gouden schoolregels, groepsafspraken/gedragsregels opgesteld. Deze worden met elkaar afgesproken en dus ook nageleefd. 

 Wij hebben op onze school gekozen voor de sociale vaardigheidsmethode Kwink. Wat Kwink bijdraagt aan ons werken met de leerlingen over Pesten leest u hieronder:

 

PESTEN EN PREVENTIE

We spreken van pesten als het negatieve gedrag naar een ander doelbewust is, langere tijd aanhoudt en er sprake is van machtsongelijkheid. Lang niet alles is dus pesten. Uit wetenschappelijke literatuur over pesten blijkt dat je moet uitgaan van het verantwoordelijkheidsgevoel van de groep om pesten te voorkomen. Preventief!

 

          Logo Kwink

KWINK ZET DE KRACHT VAN DE GROEP IN TEGEN PESTEN

Een sterke, sociaal veilige groep voorkomt pesten. In zo’n groep spreken kinderen elkaar op een positieve manier aan op hun gedrag. Kwink leert kinderen hoe dat moet. Met een structureel, goed doordacht programma dat meetbaar is in onze leerlingvolgsysteem ZIEN! en daarmee al aan een belangrijke eis van de Inspectie van het Onderwijs voldoet.

 

KWINK: MEER DAN EEN ANTI-PEST PROGRAMMA 

Kwink is een methode die preventief werkt. Veel gedragsproblemen zijn door het aanbieden van goed onderwijs te voorkomen. Preventie is daarbij het sleutelwoord. Onderzoek bevestigt dat preventie vele malen effectiever en daardoor ook goedkoper is dan achteraf (curatief) repareren.

Kwink leert positief gedrag aan en voorkomt zo in veel gevallen onnodige ‘reparatie’ achteraf.

 

                                          Kwink: op weg naar goedgekeurd anti-pestprogramma

 

In 2018 hebben wij het Anti-pestprotocol herzien. Deze is op 11 juni 2018 vastgesteld in de MR, herzien en op 31 januari 2022 vastgesteld in de MR. Het Anti-pestprotocol vindt u onderaan deze pagina als pdf-bestand.