fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Speciale zorg voor kinderen met speciale behoeften

De groepsleerkracht zal alles doen wat binnen zijn/haar mogelijkheden ligt om die kinderen extra aandacht of hulp te schenken. Lukt dit niet meer, dan wordt de intern begeleider of de gedragsspecialist ingeschakeld. Gezamenlijk wordt er gekeken of er aanleiding is om speciale hulp te bieden. Als daartoe wordt overgegaan, worden de ouders altijd op de hoogte gesteld en bij het proces betrokken. Soms kan het nodig zijn om externe deskundigen te raadplegen. Hierbij valt te denken aan de orthopedagoog of de ambulant begeleider uit een school voor speciaal basisonderwijs. Als er buiten de school hulp wordt gezocht, worden de ouders hiervan in kennis gesteld en zo nodig om toestemming gevraagd. Ons streven is om een leerling zo lang mogelijk op De Schelp te kunnen houden, maar er kan geadviseerd worden om naar een speciale basisschool te gaan.
Extra hulp wordt in de klas gegeven door de leerkrachten of buiten de klas door de onderwijsassistenten die aan onze school verbonden zijn.