fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbetrokkenheid

OUDERBETROKKENHEID

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van ouders op het onderwijs van hun kind een positief effect heeft op de werkhouding, de resultaten en het welbevinden van hun kind.  Daarom is het belangrijk dat ouders bij hun kind navragen hoe hun dag is geweest, zicht hebben op welk huiswerk gemaakt moet worden en ze daarbij ondersteunen. Doorslaggevend is of een kind ervaart dat ouders en school op één lijn zitten. Wij willen investeren in de relatie met de ouders en een partnerschap versterken, zodat school en ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind. De leerkrachten als onderwijsprofessionals en de ouders als ervaringsdeskundigen (ouderbetrokkenheid 3.0). Om de ouderbetrokkenheid te vergroten hebben wij het afgelopen schooljaar en dit schooljaar een aantal veranderingen doorgevoerd:

  • een wekelijkse nieuwsbrief met actuele en praktische informatie op schoolniveau, zodat u als ouders/verzorgers weet wat er speelt op school, zowel inhoudelijk als organisatorisch;
  • een weekoverzicht van de groepsleerkracht met hierin informatie m.b.t. de groep waarin uw kind zit, bijvoorbeeld het huiswerk;
  • oudervertelgesprekken, oftewel 'omgekeerde oudergesprekken', waarin de ouders vertellen over hun kind;
  • het ouderportaal opengesteld: dit is een online applicatie waarop ouders/verzorgers kunnen inloggen om gegevens van hun kind(eren) te kunnen bekijken.
 Dit schooljaar gaan wij ons verder verdiepen hoe wij ouderbetrokkenheid 3.0 kunnen vormgeven bij ons op school.