fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

OR Algemeen

 

OUDERRAAD

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die allerlei activiteiten namens het personeel organiseren, coördineren en ondersteunen. Deze activiteiten bestaan o.a. uit: vieringen van sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreisjes, sportdag enz.

 

Een van onze doelstellingen is ook om zoveel mogelijk ouders bij de school te betrekken. Er is jaarlijks in januari een gecombineerde jaarvergadering van de ouderraad en medezeggenschapsraad. Op deze avond kijken we terug op het afgelopen schooljaar en worden er eventueel nieuwe leden voor de ouderraad gekozen. Enthousiaste ouders, die zich in willen zetten voor de ouderraad kunnen zich hiervoor aanmelden. 

 

Hieronder vindt u de namen van de huidige ouderraadsleden:

 

Rosalinde Tramper - voorzitter (moeder van Lieke Jongkoen)

Monique Gielen (moeder van Janine en Pascal)

Corinda Grashuis (moeder van Annelotte van Dongen)

José van Oudheusden (moeder van Ivo van Ravenhorst)

Elise Paauwe (moeder van Owen)

Therese van Roon (moeder van Louise)

Sigrid in ‘t Veld (moeder van Yinthe)

Paula van Raamsdonk (moeder van Elise & Sophie) 

Anneke van Bleek is namens het schoolteam het aanspreekpunt voor de Ouderraad. 

U kunt de ouderraad bereiken via:  or.deschelp@csgdewaard.nl