fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

OR Algemeen

 

OUDERRAAD

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die allerlei activiteiten namens het personeel organiseren, coördineren en ondersteunen. Deze activiteiten bestaan o.a. uit: vieringen van sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreisjes, sportdag enz.

 

Een van onze doelstellingen is ook om zoveel mogelijk ouders bij de school te betrekken. Er is jaarlijks in januari een gecombineerde jaarvergadering van de ouderraad en medezeggenschapsraad. Op deze avond kijken we terug op het afgelopen schooljaar en worden er eventueel nieuwe leden voor de ouderraad gekozen. Enthousiaste ouders, die zich in willen zetten voor de ouderraad kunnen zich hiervoor aanmelden. 

Foto:

V.L.N.R boven: Corinda, Ingrid, Tamara (secretaris), Marieke, Nathalie, Anneke, Rosalinde (voorzitter). V.L.N.R beneden: Sigrid, Therese, Suzanne. Niet op de foto: Irma (penningmeester)

Anneke van Bleek is namens het schoolteam het aanspreekpunt voor de Ouderraad. 

U kunt de ouderraad bereiken via:  or.deschelp@csgdewaard.nl