fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolapp

APP

Aan onze website is ook een app gekoppeld, die u vanaf het begin van dit schooljaar
kunt gebruiken op uw smartphone. U kunt de app downloaden bij de Appstore of Playstore -
U zoekt op Csg de Waard. Op de app ontvangt ook push berichten als er nieuws is.
Met deze app en onze website willen we een slag maken in de communicatie met de ouders.
De bedoeling is, dat u daar steeds het laatste nieuws over 'De Schelp’ kunt vinden. Naast informatie
kunnen dit ook verhaaltjes, foto’s e.d. van uw kinderen zijn. Onze website en app zijn afgestemd op
de nieuwe AVG privacy regels. Ze hebben een klein openbaar deel, maar het grootste deel zit achter
een beveiligde login, die gekoppeld is aan het e-mailadres dat de ouders aan school hebben opgegeven.
Dit e-mailadres is opgeslagen in ons administratiesysteem ParnasSys, elke nacht wordt gekeken of het
e-mailadres nog aanwezig is. Wordt dit e-mailadres verwijderd, bijvoorbeeld als de leerling van school gaat,
dan vervalt automatisch de toegang. De ouders/verzorgers van de school hebben zo alleen toegang tot de
specifieke school en groepspagina’s met foto’s van leerlingen.