fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Wie zijn wij

MISSIE EN VISIE VAN DE SCHELP

Binnen de zestien scholen van Christelijke Scholengroep De Waard neemt De Schelp een eigen plekje in. Dat begint al bij de naam. Op De Schelp is elk kind een parel, is onze gedachte. Onze kinderen zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig. We willen ze glans geven, laten stralen.

 

ONZE MISSIE

Vanuit onze christelijke levensovertuiging werken we samen aan een optimale brede ontwikkeling van onze kinderen, waarin we de kinderen inspireren tot het ontwikkelen van hun talenten.

                                                                                    'Op De Schelp is elk kind een parel!'

 

ONZE VISIE

De Schelp is een christelijke basisschool. Vanuit onze christelijke levensbeschouwing laten wij ons in ons handelen leiden door de normen en waarden die ons geleerd zijn in de Bijbel. Wij zijn een open school en alle kinderen, ongeacht hun geloofsachtergrond, zijn welkom. Wij staan met respect open voor andere geloofsrichtingen en andersdenkenden, en we verwachten tegelijkertijd dat ieder onze christelijke identiteit respecteert.

Kinderen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Verschillen tussen kinderen beschouwen wij als normaal. Kinderen zijn nieuwsgierig, leergierig en ondernemend. We stimuleren hen om hun eigen mogelijkheden, zowel cognitief als creatief en sociaal, zo optimaal mogelijk te ontplooien. Sfeer en plezier zijn belangrijk, we leggen de nadruk op het positieve en hanteren de afspraken en regels consequent. In onze school bieden wij een warme, veilige leer- en leefomgeving, waar de kinderen zich gewaardeerd en erkend voelen. Bij ons is er aandacht voor elk kind.

De school zien wij als een gemeenschap van leerlingen, leerkrachten en ouders, waar van alle betrokken verwacht wordt zich optimaal in te spannen om het goede voor elkaar te zoeken.

We bieden onderwijs op het niveau van het kind. Waarnodig zullen wij extra uitdaging, hulp en zorg bieden om de onderwijskansen te verhogen. We differentiëren in zowel leerstofaanbod, werkvormen en tempo. In het kader van passend onderwijs vinden we het belangrijk om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Er is een school ondersteuningsplan (SOP) opgesteld, waardoor passend onderwijs binnen onze school beter zichtbaar wordt. Het SOP is te vinden op de website van de school.

Het team van CBS De Schelp wil komen tot onderwijs dat de kinderen prikkelt, stimuleert en inspireert. Dat de zelfstandigheid bevordert en aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Het team wil hierbij een lerend team zijn en vanuit een professionele houding openstaan voor feedback.

 

HART, HOOFD EN HANDEN

Voelen, denken, doen. In ons onderwijs komt het hart op de eerste plaats: in harmonie, normen en waarden, omgangsvormen en positieve groepsvorming. En met compassie voor mensen en kinderen dichtbij en ver weg. Het hoofd betreft de cognitieve ontwikkeling: het verwerven en verwerken van kennis. En de handen? Die voelen, maken, doen! In creatieve vakken, muziek, beweging en in de natuur. We streven een brede ontwikkeling van onze kinderen na. 

Engels behoort ook tot de brede ontwikkeling van kinderen. Sinds schooljaar 2017-2018 werken we met de methode Groove Me (groep 1 t/m 6). Deze methode sluit goed aan bij onze ambities voor de brede ontwikkeling van kinderen. Groove Me is een methode die uitgaat van muziek: muziek geeft kinderen zelfvertrouwen, het motiveert en enthousiasmeert. In schooljaar 2018 -2019 zullen we in groep 7 en 8 ook met de methode Groove Me gaan werken. We beschikken dan over een doorlopende leerlijn voor Engels in groep 1 t/m 8.

 

KERNWAARDEN

Leidraad voor ons handelen zijn onze kernwaarden:

 • Respect:
  • Bij ons op school behandelen elkaar zoals we zelf behandeld willen worden
 • Samen:
  • Bij ons op school werken we samen aan de optimale ontwikkeling van ieder kind
 • Gelukkig:
  • Bij ons op school werken aan een klimaat waarin de kinderen met plezier naar school gaan en gelukkig zijn
 • Talent:
  • Bij ons op school laten we de kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen
 • Inspirerend:
  • Bij ons op school zijn we elkaar tot inspiratiebron

 

GOUDEN SCHOOLREGELS

Aan de hand van onze kernwaarden respect, samen en gelukkig hebben we drie gouden schoolregels geformuleerd. Aan het begin van het schooljaar zullen de leerkrachten samen met de leerlingen a.d.h.v. deze gouden schoolregels de groepsafspraken maken.

Onze drie gouden regels zijn:
 
1. Iedereen mag rustig spelen en werken, lukt dat niet dan laten we dat elkaar netjes merken;
2. We helpen elkaar en hulp vragen is niet raar;
3. Wees jezelf en pas je aan, dan zal het met elkaar beter gaan.

 

 


     
Afbeeldingsresultaat voor heart head hands