fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Afwezigheid melden

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet kan komen, is het van belang dat u de leerkracht daarvan op de hoogte stelt. Er zou uw kind op weg naar school immers ook iets overkomen kunnen zijn.

Wilt u bij afwezigheid van uw kind vóór schooltijd bellen naar: 078 – 676 1661

Bij ziekenhuisopname of andere langdurige afwezigheid neemt u contact op met de leerkracht en/of de directeur.

 

Adreswijzigingen en emailadreswijzigingen kunt u doorgeven via het ouderportaal of door een mail te sturen aan: administratie.deschelp@csgdewaard.nl