fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Afwezigheid melden

Als kinderen wegens ziekte of om een andere reden niet naar school kan komen, is het van belang dat u de leerkracht daarvan op de hoogte stelt. zodat eventuele ongerustheid van onze kant kan worden voorkomen.

Vóór schooltijd kunt u dit telefonisch doorgeven aan de conciërge of degene die de telefoon opneemt: 078-6761661

Mochten we telefonisch niet bereikbaar zijn, dan kan er een mail naar het mailadres van de school gestuurd worden, of het contactformulier op de website kan ingevuld worden.

Adreswijzigingen en emailadreswijzigingen kunt u doorgeven via het ouderportaal of door een mail te sturen aan: administratie.deschelp@csgdewaard.nl