fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdrage

OUDERBIJDRAGE

Onderwijs is gratis. Toch vraagt elke basisschool in Nederland aan de ouders een vrijwillige bijdrage voor een aantal belangrijke activiteiten waarvoor we geen vergoeding van de Rijksoverheid ontvangen. Het gaat dan om bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, kerst- en paasvieringen, sportdag e.d.

De kosten zijn op dit moment: €20,00 per schooljaar per kind. U ontvangt hiervoor een rekening. Hoewel het om een vrijwillige bijdrage gaat, vinden we het fijn om te constateren dat iedereen deze betaalt.

Het IBAN van de ouderraad is:

NL41 RABO 0354 3093  74

t.n.v. CSG De Waard inzake Ouderraad De Schelp