fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

IB-er

Onze IB-er heet Hanny Braat.

De intern begeleider ondersteunt en adviseert de leerkrachten bij het verlenen van de juiste zorg voor de leerlingen, zij bespreekt de resultaten van de toetsen en beheert het leerlingvolgsysteem. Als leerlingen speciale zorg nodig hebben ondersteunt zij de leerkrachten met adviezen, komt observeren in de klassen en overlegt zo nodig met externe deskundigen.