fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Anti Pestcoördinator

Leerlingen die te maken krijgen met pesten moeten bij iemand terecht kunnen op school. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat het pestprobleem wordt aangepakt en dat ze veilig naar school kunnen.

Een veilig schoolklimaat hebben wij hoog in het vaandel staan en wij zijn pro-actief bezig om pesten te voorkomen. Zo werken we van groep 1 t/m 8 aan een positieve groep en werken structureel met de methode Kwink voor sociaal emotioneel leren. Toch kan het zijn dat uw kind met pesten te maken krijgt. De leerkracht is in eerste instantie de aangewezen persoon om dit te bespreken en samen op zoek te gaan naar een oplossing. Daarnaast hebben wij op schoolniveau ook een aanspreekpunt waar de leerlingen en ouders terecht kunnen.

Op schoolniveau is Annemieke van der Endt (leerkracht groep 5 en gedragsspecialist) aanspreekpunt als het om pesten gaat en voor de coördinatie van het beleid tegen pesten (zie Anti-Pestprotocol). 

 

a.vanderendt@csgdewaard.nl

078-6761661