fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolvakanties

VAKANTIES SCHOOLJAAR 2022-2023

Herfstvakantie

24 t/m 28 oktober 2022

Studiedag 1 (kinderen vrij)

31 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

27 februari t/m 3 maart 2023

Studiedag 2 (kinderen vrij)

6 maart 2023

Goede Vrijdag en Paasvakantie

07 t/m 10 april 2023 

Meivakantie

24 april t/m 5 mei 2023

Studiedag 3 (kinderen vrij)

17 mei 2023

Hemelvaartsvakantie

18 en 19 mei 2023

Studiedag 4 (kinderen vrij)

26 mei 2023

Pinkstervakantie

29 mei 2023

Calamiteitendag (studiedag team)*

 3 juli 2023 (o.v.b.)

Zomervakantie

10 juli t/m 18 augustus 2023

alleen als er gedurende het schooljaar geen calamiteiten zijn geweest, zijn de kinderen op deze dag vrij