fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Plusklas

De leerlingen die op cognitief gebied hoger scoren dan de gemiddelde leerling willen we leren hun talenten volledig te benutten. De methoden van de kernvakken bieden al verrijkingsstof aan. Als blijkt dat de leerlingen hier niet genoeg aan hebben en meer uitdaging nodig hebben, krijgen zij het werk in de klas compact aangeboden, waardoor er tijd vrijkomt voor verdieping en verrijking.

Eén keer per week kunnen leerlingen uit groep 5 t/m 8 naar de Plusklas. Dit gaat altijd in overleg met de intern begeleider, de groepsleerkracht en de ouders. Daar krijgen zij uitdagende en verrijkende opdrachten, buiten de gewone leerstof om. Ook hebben zij een plusmap met uitdagend en verrijkend werk, welke zij in de klas moeten maken. De lesstof wordt zoveel mogelijk compact aangeboden, zodat zij ook tijd hebben om het verrijkingswerk in de klas te maken. Dit wordt tijdens de Plusklas-momenten met de kinderen besproken. Indien een leerling hinder ondervindt van zijn eigen begaafdheid kan het aangemeld worden om ook wekelijks een dagdeel naar de Kangoeroeklas te gaan.

Het doel van de plusklas is het stimuleren en uitdagen van de leerlingen die dat nodig hebben. Hierdoor willen we het zelfvertrouwen, het creatief denkvermogen en het plezier op school bevorderen. 

 

Kangoeroeklas

 

MET SPRONGEN VOORUIT!

 

Ook in het komende schooljaar wordt binnen Christelijke Scholengroep De Waard een regionale plusklas gevormd, genaamd ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen.

Deze kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de basisschool, hebben hoogbegaafde leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden.

Dit programma bestaat uit drie onderdelen:

- Activiteiten gericht op sociaal- emotionele ontwikkeling.

- Strategische spellen, filosofie, drama, beeldende kunst etc.

- Activiteiten gericht op kennis en vaardigheden. Gezamenlijke en individuele projecten op het gebied van rekenen, taal, waaronder een vreemde taal en wereldoriëntatie. Individuele projecten op basis van de eigen keuze van de leerling.

 

Aanmelden voor de Kangoeroeklas geschiedt via de intern begeleider van de school.

In september verschijnt er een Kangoeroegids met daarin gedetailleerde informatie over de gang van zaken.

 

 

PLUSKLAS

De plusklas is weer van start gegaan. De kinderen van groep 6, 7 en 8kregen een opdracht om met 25 dominostenen een zo groot mogelijke afstand te overbruggen tussen de eerste en de laatst omgevallen steen. Door samen te werken, naar elkaars ideeën te luisteren en elkaars talenten te benutten, lukte het één van de groepjes een afstand van bijna 4 meter te halen.