fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Extra ondersteuning

Op De Schelp hebben wij de luxe van vijf onderwijsassistenten die naast de differentiatie in de klas, extra ondersteuning kunnen geven aan de kinderen die dat nodig hebben.

Onze onderwijsassistenten zijn juf Janneke Snoeij, juf Leni de Winter, juf Denise Kanters en juf Lotte Bestebreur.

Zij zijn onderwijsassistenten met lesgevende taken, dat betekent dat zij ook voor de klas mogen staan, wel blijft de (groeps)leerkracht altijd eindverantwoordelijk.
De ondersteuning door de onderwijsassistenten kan op verschillende manieren worden vormgegeven.

Bij ons op school vindt de ondersteuning over het algemeen plaats buiten de klassen; de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben gaan op vaste dagen/tijden naar hen toe. Zij krijgen daar, alleen of in een kleine groep, extra uitleg om de leerstof eigen te maken.De groepsleerkrachten bepalen wie voor deze ondersteuning in aanmerking komen en de aard van de ondersteuning. Ze hebben frequent overleg met de onderwijsassistenten.