fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

School op Seef

School op Seef staat is hét programma voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. In een veilige omgeving worden de kinderen op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. De eerste verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de ouders, school speelt een aanvullende rol. Wij vinden het belangrijk om de kinderen niet alleen de theorie, maar ook vaardigheden bij te brengen, zodat de kinderen veilig en zelfstandig kunnen deelnemen in het verkeer. 

Afgelopen schooljaar zijn we gestart met de praktische verkeerslessen van School op Seef. Aad Raijer (de opa van Eva en Anje) coördineert deze lessen. Een aantal (groot)ouders hebben zich aangemeld om hem hierin te ondersteunen. We zijn blij met dit team van vrijwilligers, zodat we met elkaar kunnen werken aan de veiligheid van onze kinderen.

Komend schooljaar zullen alle kinderen aan een aantal praktische verkeerslessen deelnemen: één á twee 'pleinlesseen' en één buitenles. Onder een buitenles verstaan we een educatieve wandelroute of fietsroute door het dorp.

De lessen zijn in de jaarplanning voor ouders opgenomen.