fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

School op Seef

School op Seef staat is hét programma voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. In een veilige omgeving worden de kinderen op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. De eerste verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de ouders, school speelt een aanvullende rol. Wij vinden het belangrijk om de kinderen niet alleen de theorie, maar ook vaardigheden bij te brengen, zodat de kinderen veilig en zelfstandig kunnen deelnemen in het verkeer. 

In 2018 zijn we gestart met de praktische verkeerslessen van School op Seef en op 11 juli 2019 hebben we het label School op Seef ontvangen. Het School op Seeflabel is een verkeersveiligheidslabel waarmee we laten weten dat we veel aandacht hebben voor de veiligheid in het verkeer.

Onze school heeft een Schoolactieplan Verkeer, met daarin een jaarplanning voor de praktische verkeerseducatie. Twee keer per schooljaar nemen alle kinderen deel aan een pleinles en één keer per jaar aan een buitenles. Onder een buitenles verstaan we een educatieve wandelroute of fietsroute door het dorp. De lessen zijn in de jaarplanning voor ouders opgenomen.

Zonder hulp van (groot)ouders kunnen we deze lessen niet realiseren en we zijn daarom heel blij met een grote groep School op Seefvrijwilligers, zodat we met elkaar kunnen werken aan de veiligheid van onze kinderen. Ingrid Raijer (de moeder van Eva) coördineert deze lessen. 

Naast deze lessen neemt groep 7 jaarlijks deel aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen georganiseerd door VVN afdeling Maasdam/Puttershoek.