fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Waar werken we aan

Niet alleen het onderwijs is in beweging, de hele maatschappij verandert in razend tempo. Daarom maken wij voortdurend plannen, zijn volop in beweging. Dat betekent voor onze medewerkers dat ze zichzelf blijven ontwikkelen door het volgen van nascholing, studie, vernieuwing van de manier van werken.  Het beoordelen en aanschaffen van nieuwe onderwijsmethodes is daar ook een onderdeel van. Aan al deze zaken wordt op De Schelp veel aandacht besteed.

We willen de kwaliteit van ons onderwijs goed in de gaten houden en, waar het mogelijk, verbeteren. Daarom werken we planmatig aan de ontwikkeling van onze school. Stelselmatig worden de verschillende onderdelen van de school geëvalueerd, o.a. door alle betrokkenen een vragenlijst in te laten vullen. Van de daaruit voortkomende verbeterpunten bepalen we de prioriteiten voor de komende jaren. Dit vindt u terug in ons schoolplan. De verbeterpunten worden verdeeld over vier jaar en uitgewerkt in jaarplannen. Ook de onderwijsinspectie meet de kwaliteit van onze school. We zijn op de goede weg, blijkt uit bovenstaande onderzoeken.

 

ONZE SPEERPUNTEN

Samen met het team hebben we, voor de komende vier jaar,  de volgende speerpunten bepaald:

- het creëren van een veilig schoolklimaat, waarin de kinderen met plezier naar school gaan, er aandacht is voor positieve groepsvorming en pesten wordt voorkomen;

- structureel aandacht besteden aan de de brede ontwikkeling van de kinderen: creatieve vakken, cultuureducatie, muziek en techniek en Engelse les vanaf groep 1;

- school en ouders werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan de optimale ontwikkeling van het kind (ouderbetrokkenheid 3.0);

- het transformeren van onze school tot een IKC (Integraal Kind Centrum).