fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Onze identiteit

Vanuit onze christelijke levensovertuiging laten we ons in ons handelen leiden door de normen en waarden die ons geleerd zijn in de Bijbel. Wij zijn een open school en alle kinderen, ongeacht hun geloofsachtergrond, zijn welkom.

We staan met respect open voor andere geloofsrichtingen en andersdenkenden, en verwachten tegelijkertijd dat ieder onze christelijke identiteit respecteert. Iedere dag openen we met gebed. Elke dag is er een gedicht, een Bijbelverhaal of een spiegelverhaal: een gelijkenis waarin we het oude licht weerkaatsen in de actualiteit. We zingen vaak liedjes en sluiten elke dag af met gebed.

 

ONZE KERNWAARDEN

Leidraad voor ons zijn onze kernwaarden, verwoord in respect, samen, geluk, talent en inspiratie.

Respect door elkaar te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Samen werken aan de optimale ontwikkeling van ieder kind. Zorgen dat elk kind zich gelukkig voelt, met plezier naar school gaat en tot bloei komt. Talenten ontdekken en ontwikkelen en… we willen elkaar tot inspiratiebron zijn!

 

   'Op De Schelp is elk kind een parel'