fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Help een handje

OUDERPARTICIPATIE

Bij veel activiteiten is de hulp van ouders onmisbaar. Alle ouders worden in de gelegenheid gesteld zich op te geven voor dit soort werkzaamheden. We hebben de hulp van ouders nodig bij:

  • schoolzwemmen
  • excursies
  • handvaardigheid en textiele werkvormen
  • overblijven
  • praktische verkeerslessen
  • bibliotheekbezoek
  • controle hoofdluis
  • lezen
  • enzovoort

Als u nog niet meedoet en het lijkt u leuk om wat te doen in school, laat het ons dan even  weten.