fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Tussenschoolse opvang

Tussen Schoolse Opvang 

CBS De Schelp biedt leerlingen de mogelijkheid om tijdens de lunchtijd over te blijven op school.

De dagelijkse organisatie van de Tussen Schoolse Opvang (TSO) is in handen van een team van overblijfkrachten die met veel plezier, inzet en zorg, uitvoering geven aan het overblijven. Hierbij worden zij ondersteund door de coördinator TSO en de Stichting Ouderbijdragen van CSG ‘De Waard’. De overblijfcoördinator is Lianne van Dam.

Elke maandag, dinsdag en donderdag staan er TSO-medewerkers klaar om met uw kind(eren) een lunch moment te houden. Van 12:00 tot 12:30 uur spelen de groepen 3, 4 en 6 op het schoolplein en lunchen groep 5, 7 en 8. Van 12:30 – 13:00 uur luncht groep 3, 4 en 6 en speelt groep 5, 7 en 8. De kleutergroepen beginnen met buiten spelen, zij lunchen vanaf 12:10 uur met twee TSO-medewerkers, na de lunch spelen zij weer buiten tot 13:00 uur. 

TSO-medewerkers

Een vast team van TSO-medewerkers draagt zorg voor de kinderen tijdens de lunchtijd. Zij hebben hiervoor een cursus gevolgd en ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Alle TSO-medewerkers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Een aantal TSO-medewerkers heeft de training EHBO-kind en AED gevolgd. Regelmatig zijn wij op zoek naar nieuwe TSO-medewerkers. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met de TSO-coördinator via overblijf.deschelp@csgdewaard.nl.  

Aanmelden TSO

Voor het overblijven kunt u uw kind aanmelden op www.mijntso.nl/deschelp De schoolcode vindt u in de informatiemap van school en kunt u opvragen bij de conciërge of de TSO-coördinator.

 

Kosten

De kosten voor het overblijven bedragen € 2,00 per kind per keer. Elke twee maanden ontvangt u hiervoor een factuur, welke u middels een iDeal link kunt betalen.

Eten en drinken
CBS De Schelp hecht waarde aan gezonde en volwaardige voeding zoals geadviseerd door het voedingscentrum. Wij vragen ouders dan ook vriendelijk om hun kinderen geen snoep, koek of chips mee te geven in de lunchtrommel.                                                                                                                                                           

Wij vinden het belangrijk dat het overblijven voor iedereen prettig is. Daarom zijn er regels opgesteld die het gewenste gedrag beschrijven.

 

Tijdens het overblijven:

-gaan we leuk met elkaar om

-hebben we respect voor elkaar en elkaars spullen

-gebruiken we nette taal

-we wassen onze handen voor het eten

-we wachten op elkaar met het eten

-we zijn stil tijdens het gebed

-eten we ons eten op en gooien niets weg

-praten we met elkaar als onze mond leeg is

-ruimen we na het eten het lokaal netjes op

-blijven we op het schoolplein.

 

Wijzigingen

Aan- of afmeldingen kunt u tot op de dag zelf voor 9:00 uur doorgeven via www.mijntso.nl/deschelp of bij de conciërge.

Wilt u, naast de school, een eventuele e-mail wijziging, adreswijziging of allergieën doorgeven en vermelden in www.mijntso.nl/deschelp.

 

Contact

e-mail: overblijf.deschelp@csgdewaard.nl

 

Er volgt dit schooljaar nog een actualisatie van het TSO reglement

 


TSO Regelement


TSO gaat digitaal!


Nieuws TSO schooljaar 2021-2022