fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Tussenschoolse opvang

CBS De Schelp biedt leerlingen de mogelijkheid om tijdens de lunchtijd over te blijven op school.

De dagelijkse organisatie van de Tussen Schoolse Opvang (TSO) is in handen van een team van overblijfkrachten die met veel plezier, inzet en zorg, uitvoering geven aan het overblijven. Hierbij worden zij ondersteund door de coördinator TSO en de Stichting Ouderbijdragen van CSG ‘De Waard’. De overblijfcoördinator is Lianne van Dam.

Elke maandag, dinsdag en donderdag staan er TSO-medewerkers klaar om met uw kind(eren) een lunch moment te houden. We starten met alle groepen met spelen op het schoolplein. De kleutergroepen lunchen vanaf 12.10 uur met twee tot drie TSO-medewerkers, de hogere klassen lunchen vanaf 12.25 uur. De lunchtijd is een gezamenlijk sociaal moment. Om 12.45 uur is er weer gelegenheid om buiten te spelen, waarna om 13:10 uur de lessen weer starten.

TSO-medewerkers

Een vast team van TSO-medewerkers draagt zorg voor de kinderen tijdens de lunchtijd. Zij hebben hiervoor een cursus gevolgd en krijgen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Alle TSO-medewerkers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Regelmatig zijn wij op zoek naar nieuwe TSO-medewerkers. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met de TSO-coördinator.  

Aanmelden TSO

Voor het overblijven kunt u uw kind aanmelden op www.mijntso.nl/deschelp De schoolcode vindt u in de informatiemap van school en kunt u opvragen bij de conciërge of de TSO-coördinator.

 

Kosten

De kosten voor het overblijven bedragen € 1,50 per keer. Elke twee maanden ontvangt u hiervoor een factuur.

Eten en drinken
CBS De Schelp hecht waarde aan gezonde en volwaardige voeding zoals geadviseerd door het voedingscentrum. Wij vragen ouders dan ook vriendelijk om hun kinderen geen snoep, koek of chips mee te geven.                                                                                                 

Fruit

Eén tot twee keer per week wordt er door de TSO een kleine portie fruit verstrekt tijdens de lunch.                                                           

Schoolmelk

Uw kind kan tussen de middag schoolmelk krijgen. U kunt bij Campina een abonnement nemen of uw huidige abonnement veranderen. Kijk voor meer informatie op: www.schoolmelk.nl.                                        

Wij vinden het belangrijk dat het overblijven voor iedereen prettig is. Daarom zijn er regels opgesteld die het gewenste gedrag beschrijven.

 

Tijdens het overblijven:

-gaan we leuk met elkaar om

-hebben we respect voor elkaar en elkaars spullen

-gebruiken we nette taal

-we wassen onze handen voor het eten

-we wachten op elkaar met het eten

-we zijn stil tijdens het gebed

-eten we ons eten op en gooien niets weg

-praten we met elkaar als onze mond leeg is

-ruimen we na het eten het lokaal netjes op

-blijven we op het schoolplein.

 

Wijzigingen

Aan- of afmeldingen kunt u doorgeven via www.mijntso.nl/deschelp of bij de conciërge.

Wilt u, naast de school, de TSO-coördinator ook informeren over een e-mail wijziging, adreswijziging of eventuele allergieën.

 

Contact

e-mail: overblijf.deschelp@csgdewaard.nl

brievenbus: te vinden onder het TSO planbord, naast de hoofdingang van de school.

 

Er volgt dit schooljaar nog een actualisatie van het TSO reglement