fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolmelk

U kunt uw kind aanmelden voor schoolmelk. Schoolmelk wordt elke schooldag verstrekt, m.u.v. de eerste dag na een vakantie. De overheid wil kinderen stimuleren om gezond te eten en te drinken en bieden vanaf dit schooljaar alleen nog halfvolle melk aan. De subsidie op halfvolle melk is verhoogd, waardoor de abonnementsprijs gedaald is. Een aanmeldingsformulier kunt u halen bij de conciërge of op de site van Campina schoolmelk www.schoolmelk.nl