fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
29
november

Inspectiebezoek Passend Onderwijs: goede beoordeling!

In november heeft de inspectie ons Samenwerkingsverband 28.04 bezocht om te ervaren hoe Passend Onderwijs vorm krijgt in de Hoeksche Waard. 

Hoewel het officiële rapport nog even op zich laat wachten, kunnen al enige resultaten gedeeld worden. De inspecteurs zijn blij met de wijze waarop wij in de Hoeksche Waard Passend Onderwijs vormgeven. Zij hebben het kwaliteitsgebied Resultaten (OR) beoordeeld als goed: alle Hoeksche Waardse leerlingen in de basisschoolleeftijd hebben dankzij een ieders deskundigheid en inzet een passende onderwijsplek. Kernvraag is steeds: wat zijn de onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes van deze leerling en wat betekent het antwoord op die vraag voor mijn handelen als professional? 

De inspectie heeft de standaarden binnen het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en Ambitie (KA) als volgt beoordeeld: kwaliteitszorg (voldoende), kwaliteitscultuur (goed) en verantwoording en dialoog (voldoende). Er is een gedragen, duurzaam Passend Onderwijsbeleid. De scholen bieden een brede basisondersteuning, die zij via hun schoolondersteuningsprofielen (SOPs) naar ouders communiceren. Teams hebben autonomie in het arrangeren van ondersteuning, waarover zij zich financieel en inhoudelijk verantwoorden richting de directie van het samenwerkingsverband. 

Kortom: een resultaat om trots op te zijn! Complimenten aan een ieder, die dagelijks een bijdrage levert aan Passend Onderwijs in de Hoeksche Waard!