fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Contactpersoon voor leerlingen, personeel en ouders

Heeft u klachten of vragen, dan kunt u natuurlijk bij de leerkracht of de directie terecht. Maar onze school heeft ook een contactpersoon. Zij is er voor de leerlingen, de ouders en het personeel van school.

Wat is en doet een contactpersoon?
Een contactpersoon is er binnen de school voor iedereen die een klacht heeft over school of iets wat speelt op school. De contactpersoon is aanspreekpunt voor klachten over de schoolsituatie: bijvoorbeeld over (cyber)pesten, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, enzovoorts. De contactpersoon is er voor ouders, leerlingen en collega's. De contactpersoon is geen mediator, maar staat degene die een klacht heeft bij. Zij luistert, neemt het verhaal serieus en helpt de klager de juiste route te volgen.
De contactpersoon is dus een laagdrempelig aanspreekpunt op school bij klachten over de schoolsituatie.

Wanneer klop je bij de contactpersonen aan?
Bij alle aan school gerelateerde kwesties (organisatorisch, didactisch, pedagogisch) die iemand niet met de betrokkene kan of durft af(te)handelen.

Omgaan met vertrouwelijke informatie
Gegevens, die door een leerling, ouder/verzorger, personeelslid of andere betrokkene van de school in strikt vertrouwen aan een contactpersoon worden bekend gemaakt, worden niet doorgegeven aan anderen (bijvoorbeeld groepsleerkracht, directeur, management teamlid, andere leerlingen, ouders/verzorgers of overig personeel).
Geheimhouding van hetgeen de contactpersoon van de klager in strikt vertrouwen ter kennis komt, kan alleen doorbroken worden als de klagers hier toestemming voor geven. Of wanneer er zeer dringende redenen voor aanwezig zijn. In dat geval zal de contactpersoon de betrokkene op de hoogte brengen van het voornemen om de geheimhouding te doorbreken alvorens dit werkelijk te doen. Dit is dan nodig om de klacht op te lossen.

Wie is contactpersoon op school?
Susanne Merjenburgh is de contactpersoon op De Schelp.
Zij is te bereiken via mail: s.merjenburgh@csgdewaard.nl of telefonisch via school: 078-6761661. (op werkdagen; donderdag en vrijdag, en op woensdag om de week)