fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leerlingenraad

Hierin zitten leerlingen uit groep 5 t/m 8. Leerlingen bij ons op school worden zo meer betrokken bij de ontwikkeling van de school en het maken van schoolbrede afspraken.

Door participatie van de leerlingen wordt de betrokkenheid en democratische ontwikkeling van de leerlingen vergroot.