U bent hier:

Home | Team | Teamnieuws

Teamuitje 3 juni 2017

Op vrijdagochtend 3 juni vierden we ons Juffenfeest op school. Het was een gezellige feestochtend. We werden enorm verwend. Vervolgens gingen we met ons team lekker uit eten bij de Oude Tol in Oud-Beijerland. We hebben heerlijk geluncht op het terras. Daarna stapten we op een solex en maakten we een prachtige tocht door de Hoeksche Waard. Het was een superleuke dag! 

Maart 2017

Woensdagmiddag 8 maart hadden we met ons team weer een vruchtbare studiemiddag. We hebben met elkaar gepraat over onze Visie en Missie. Deze zullen we weer op een vernieuwende manier gaan vormgeven op onze school.

Ook hebben we gekeken wanneer we onze aandachtspunten (uit de vorige studiemiddag) op onze school precies willen gaan aanpakken. Wordt vervolgd. 

December 2016

Donderdag 22 december hebben we op school in onze klassen het Kerstfeest gevierd. Het was een leuk en gezellig feest in alle groepen. Er klonk muziek en gezang uit alle klassen. Het team heeft het jaar gezellig afgesloten met elkaar tijdens een Kerstborrel. Wij blikten terug op een fijne samenwerking in 2016 en kijken vooruit naar een nieuw en gezellig 2017! 

November 2016

Woensdagmiddag 26 oktober hebben we als team bij elkaar gezeten en hebben we met elkaar nagedacht over de aandachtspunten in ons onderwijs/ onze school. De vragenlijsten die in juni door de ouders en leerlingen zijn ingevuld (sociale veiligheid en ouderbetrokkenheid) hebben we hierin meegenomen. Het team én de ouders vinden het belangrijk dat wij ons gaan richten op:

- schoolklimaat, 

- veiligheid en pesten

- ouderbetrokkenheid

- 21st century skills

 

Wat en hoe we hieraan invulling gaan geven is nog niet bekend. Dit is voor ons de volgende stap. We zullen u regelmatig over dit traject informeren en u er zo nodig bij betrekken.
Naast deze aandachtspunten hebben we ook het dyslexieprotocol besproken. Zodra het dyslexieprotocol aangepast en vastgesteld is, zal dit op de website worden geplaatst.

Natuurlijk was er deze middag ook even tijd om elkaar beter te leren kennen en gezellig met elkaar te kletsen. We kunnen terugkijken op een effectieve middag, waarin we veel gedaan én ook gelachen hebben!
Augustus 2016   

 

Na een korte startvergadering zijn we het schooljaar creatief gestart met een samenwerkingsopdracht om elkaar te leren kennen.

 

 

Hieronder een korte foto-impressie: