U bent hier:

Home | Team | Onderwijsassistenten

Onderwijsassistenten

Op De Schelp hebben wij de luxe van twee onderwijsassistenten die naast de differentiatie in de klas, extra ondersteuning kunnen geven aan de kinderen die dat nodig hebben.

Onze onderwijsassistenten zijn juf Janneke Snoeij en juf Leni de Winter, beiden al jarenlang werkzaam bij ons op school.

Zij zijn onderwijsassistenten met lesgevende taken, dat betekent dat zij ook voor de klas mogen staan, wel blijft de (groeps)leerkracht altijd eindverantwoordelijk.
De ondersteuning door de onderwijsassistenten kan op verschillende manieren worden vormgegeven.

Bij ons op school vindt de ondersteuning over het algemeen plaats buiten de klassen; de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben gaan op vaste dagen/tijden naar juf Janneke Snoeij of juf Leni de Winter toe. Zij krijgen daar, alleen of in een kleine groep, extra uitleg om de leerstof eigen te maken.


De groepsleerkrachten bepalen wie voor deze ondersteuning in aanmerking komen en de aard van de ondersteuning. Ze hebben frequent overleg met de onderwijsassistenten.
Tijdens perioden van (CITO)toetsen worden de onderwijsassistenten ook hier voor ingezet. 

De ouders van kinderen die structureel ondersteuning buiten de klas krijgen, worden door de groepsleerkrachten ingelicht.


-Juf Janneke Snoeij is vier ochtenden op school aanwezig (maandag t/m donderdag) en zij begeleidt kinderen van groep 4 t/m groep 8.

-Juf Leni de Winter is op woensdag en donderdagochtend op school aanwezig en begeleidt met name kinderen uit groep 1 t/m 3.


-Juf Caroline Vieveen (oud leerkracht van De Schelp) ondersteunt op dinsdagochtend groep 3.