U bent hier:

Home | Passend Onderwijs | Plusklas

 

CBS De Schelp: Ieder kind een parel!

 

Plusklas

Ook de goede of hoogbegaafde leerlingen hebben onze zorg nodig. Sinds we als team een cursus gevolgd hebben over hoogbegaafdheid, zijn we bezig om de meerbegaafde leerlingen uitdagender leerstof aan te bieden.

Daarom hebben we op onze school gekozen voor een plusklas. Dit is een iets uitgebreidere vorm dan de plusgroepen van vorige schooljaren.

 

De plusklas wordt gegeven onder leiding van juf Regina Snel.


Het doel van de plusklas is het stimuleren en uitdagen van de leerlingen die dat nodig hebben. Hierdoor willen we het zelfvertrouwen, het creatief denkvermogen en het plezier op school bevorderen.


Tijden:

● Groep 5, 6 op woensdag van 9.00 tot 10.30 uur

● Groep 7, 8 op woensdag van 10.45 tot 12.15 uur

● Spaanse les één keer per twee weken op woensdag van 11.45 tot 12.30 uur (dit overlapt met de tijd van plusklas groep 7, 8) onder leiding van juf Tjakoline Smit 

In de plusklas gaan de kinderen aan het werk met verrijkende, uitdagende en stimulerende leerstof op het gebied van o.a.:

- rekenen/taal

- filosofie

- Spaans (keuzemogelijkheid voor groep 7, 8)

- creatief denken

- smartgames/breinkrakers

Daarnaast krijgen de kinderen een verrijkingsmap met daarin opdrachten die ze de rest van de week in de klas moeten maken. In de plusklas worden deze opdrachten besproken.

Hieronder heeft u een kleine impressie: 

In het nieuws:  

Plusklas CBS De Schelp geslaagd in HTML!


De plusklas van CBS De Schelp heeft de afgelopen weken les gehad in HTML. Kornee Sterrenburg, de vader van één van onze leerlingen, heeft de leerlingen van de plusklas meegenomen in de geheimen van het internet. Stap voor stap hebben ze geleerd wat  HTML precies inhoudt. HTML is de computertaal waarmee internetpagina’s worden gemaakt. Van het opmaken van een tekst, het invoegen van foto's en Youtube filmpjes, op naar het maken van je eigen webpagina's!

Op 28 juni 2017 hebben ze de laatste les en een toets gehad. Ze hebben het heel goed gedaan en hebben daarom een certificaat gekregen. Daarbij zat ook een sporttas van Ixolution. Ze hebben de laatste tijd veel opgestoken over het internet. Ook weten ze nu hoe je een website moet maken met tags.