U bent hier:

Home | Ouders | Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die allerlei activiteiten namens het personeel organiseren en coördineren. Deze activiteiten bestaan o.a. uit: vieringen van sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreisjes, sportdag enz.

 

Een van onze doelstellingen is ook om zoveel mogelijk ouders bij de school te betrekken. Er is jaarlijks in oktober een gecombineerde jaarvergadering van de ouderraad en medezeggenschapsraad. Op deze avond kijken we terug op het afgelopen schooljaar en worden er eventueel nieuwe leden voor de ouderraad gekozen. Enthousiaste ouders, die zich in willen zetten voor de ouderraad kunnen zich hiervoor aanmelden. 

Hieronder vindt u de namen van de huidige ouderraadsleden:

  • mevr. Margaretha de Kruijf - voorzitter
  • mevr. Anja de Winter - penningmeester
  • mevr. Marleen vd Schee - secretaris
  • mevr. Thérèse de Roon 
  • mevr. Monique Gielen
  • mevr. José Beunk
  • mevr. Anneke van Bleek - vertegenwoordiging team
  • Vacature

Anneke van Bleek is namens het schoolteam het aanspreekpunt voor de Ouderraad.