U bent hier:

Home | Ouders | Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft volgens de wet een medezeggenschapsraad (MR). Op deze manier is de medezeggenschap van ouders en personeel formeel geregeld en kunnen zij invloed uitoefenen op beslissingen. De MR van de Schelp bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders. De directeur zit gedeeltelijk bij de vergaderingen als bevoegd gezag. De MR overlegt met de directie over zaken als bijvoorbeeld: het gebruik van gebouwen, veiligheid op school, de schoolgids, het zorgplan en het Hoorns model. Actuele onderwerpen komen ook aan de orde.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Lid zijn van de MR is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Ongeveer 5 keer per jaar wordt er met de gehele MR vergaderd. 

Oudergeleding:

  • Esther van Efferen, voorzitter
  • André Baardwijk
  • Peter in 't Veld

Personeelsgeleding:

  • Susanne Merjenburgh
  • Ineke Kooijman
  • Karin v/d Berg

U kunt de MR bereiken via: mr.deschelp@csgdewaard.nl