Vakantieroosters

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn de volgende vakanties gepland:

Let op: Onderstaande vakanties kunnen afwijken van de data op de site van het Ministerie van OCW. Dit zijn adviesdata. Onderstaande data zijn bindend!

Vakanties schooljaar 2017-2018:

Herfstvakantie:                                 16 t/m 20 oktober 2016

Kerstvakantie:                                   25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie:                            26 februari t/m 2 maart 2018

Paasvakantie:                                   30 maart t/m 2 april 2018

Meivakantie:                                     23 april t/m 4 mei 2018

Hemelvaartvakantie:                        10 mei t/m 11 mei 2018

Pinksteren:                                       21 mei 2018

Zomervakantie:                                16 juli t/m 24 augustus 2018

 

                            

 

Verlofregeling en verzuim

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Nadrukkelijk maken wij u erop attent dat schoolverzuim door ouders zelf moet worden aangevraagd en alleen dan mag worden toegestaan als er sprake is van buitengewone omstandigheden. Hieronder wordt verstaan: familieomstandigheden, bijzondere jubilea, godsdienstplichten, bezoek aan arts of tandarts, sociale- of medische indicatie betreffende één van de gezinsleden, belangrijke redenen naar het oordeel van de directie. Hieronder wordt niet verstaan: lange weekenden, vakanties en andere uitstapjes. Ongeoorloofd schoolverzuim zijn wij verplicht te melden bij de leerplichtambtenaar. Verzoeken om de lessen te mogen verzuimen dienen tijdig en uitsluitend schriftelijk aan de directeur te worden gericht.