Kennismaken met de school

De basisschool is een stukje van je leven. Zowel voor de kinderen als voor u. Jarenlang is er dezelfde weg van huis naar school. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo'n 8000 uur toe aan de leerkrachten van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven.
Een basisschool kies je dan ook met zorg! 

                                                                                                               

Wilt u nader kennismaken met onze school of wilt u uw kind(eren) inschrijven, dan kunt u contact opnemen met de directie. Voorafgaand aan de inschrijving vindt er een gesprek en een rondleiding door de school plaats. We bespreken wat u van de school kunt verwachten en andersom.

 

Nieuwe leerling groep 1  

Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het een aantal ochtenden op school komen wennen. Ongeveer vier maanden voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de intern begeleider contact met u op voor een intakegesprek. U kunt dan over de specifieke kenmerken van uw kind praten en de wenochtenden afspreken. Bovendien krijgt u een informatiemap met praktische informatie.

Nieuwe leerling van een andere basisschool 

Kinderen die van een andere basisschool komen, krijgen van de school waar de leerling vandaan komt een onderwijskundig rapport. Op grond van dat rapport en het oriënterend gesprek wordt bekeken of een leerling toegelaten kan worden. De mogelijkheden van onze school zijn bepalend voor de toelating van kinderen. Hierbij wordt gekeken naar o.a. groepsgrootte, samenstelling en benodigde zorg binnen de groep. Oudere kinderen die geplaatst worden, kunnen in onderling overleg ook een dag of een dagdeel komen meedraaien.